“คนละครึ่งเฟส4” 1.2 แสนรายยังไม่เริ่มใช้สิทธิ เตือน!ต้องใช้ภายในวันไหน

คลัง เผย “คนละครึ่งเฟส4” ใช้จ่ายครบ 1,200 บาทแล้วกว่า 11 ล้านราย ขณะที่อีก 1.2 แสนราย พบยังไม่เริ่มใช้จ่ายเงิน แนะรีบใช้จ่ายก่อนสิ้นสุดโครงการ ขณะที่การใช้จ่ายตามมาตรการรักษาระดับการบริโภคภายในประเทศปี 65 ล่าสุดมีเม็ดเงินสะพัดรวมแล้วกว่า 6.4 หมื่นล้านบาท

นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยความคืบหน้าการใช้จ่ายในโครงการคนละครึ่งเฟส 4 ข้อมูลสะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 ณ เวลา 23.00 น. พบว่ามีจำนวนผู้ใช้สิทธิครบ 1,200 บาทแล้ว กว่า 11.54 ล้านราย

 

และมีจำนวนผู้ได้รับสิทธิที่ยังไม่ได้เริ่มใช้สิทธิกว่า 1.2 แสนราย จึงขอเชิญชวนให้ประชาชนที่ยังมีสิทธิเหลือใช้จ่ายก่อนวันสิ้นสุดโครงการในวันที่ 30 เมษายน 65

ขณะที่ความคืบหน้าการใช้จ่ายตามมาตรการรักษาระดับการบริโภคภายในประเทศ ปี 2565 ซึ่งประกอบด้วย โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 4 โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ระยะที่ 2

 

และโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 4 พบว่า จากข้อมูลสะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 ณ เวลา 23.00 น. มีผู้ใช้สิทธิทุกโครงการรวม 40.9 ล้านราย และมียอดใช้จ่ายรวมทั้งหมด 64,471.08 ล้านบาท

โดยสรุปผลการใช้จ่ายได้ดังนี้

1. โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 4 มีผู้ใช้สิทธิจำนวน 13.36 ล้านราย มียอดการใช้จ่ายรวม 5,282.76 ล้านบาท

 

2. โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ระยะที่ 2 มีผู้ใช้สิทธิจำนวน 1.28 ล้านราย มียอดการใช้จ่ายรวม 473.12 ล้านบาท

 

3. โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 4 มีผู้ใช้สิทธิทั้งหมดจำนวน 26.26 ล้านราย และยอดการใช้จ่ายรวม 58,715.2 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินที่ประชาชนจ่าย 29,879.25 ล้านบาท และรัฐร่วมจ่าย 28,835.95 ล้านบาท

 

และมียอดใช้จ่ายสะสมแบ่งตามประเภทตามร้านค้า ได้แก่ ร้านอาหารและเครื่องดื่ม 24,566.48 ล้านบาท ร้านธงฟ้า 10,088.57 ล้านบาท ร้าน OTOP 2,648.45 ล้านบาท ร้านค้าทั่วไป 20,254.05 ล้านบาท ร้านบริการ 1,046.21 ล้านบาท และกิจการขนส่งสาธารณะ 111.44 ล้านบาท

 

สำหรับข้อมูลการใช้จ่ายสะสมผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์ม โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 4 มีการใช้จ่ายสะสม 1,741.7 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินที่ประชาชนจ่าย 905.9 ล้านบาท และรัฐร่วมจ่าย 835.8 ล้านบาท

 

และในส่วนของผู้ประกอบการร้านอาหารและเครื่องดื่มในโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 4 ที่ขายอาหารและเครื่องดื่มผ่านผู้ให้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์ม มีจำนวน 9.39 หมื่นราย

อ้างอิง
https://www.thansettakij.com/money_market