คมนาคมสั่งเพิ่มเที่ยวเรือไฟฟ้า-เรือด่วนเจ้าพระยารองรับคนเดินทางหลังเปิดประเทศ ย้ำคุมเข้มป้องกันโควิด-19

นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ในช่วงที่ผ่านมา ผู้ให้บริการเรือโดยสาร MINE Smart Ferry และเรือด่วนเจ้าพระยา (เรือปรับอากาศ) ธงแดง จำเป็นต้องหยุดให้บริการชั่วคราว และหลังจากมีการประกาศเปิดประเทศไปเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา รวมถึงประชาชนส่วนใหญ่ได้รับวัคซีนแล้ว ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม ผู้ให้บริการเรือโดยสารไฟฟ้า MINE Smart Ferry “Urban Line” และเรือด่วนเจ้าพระยา (ปรับอากาศ) ธงแดง กลับมาให้บริการอีกครั้ง โดยเพิ่มจำนวนเที่ยวเรือเพื่อรองรับจำนวนผู้โดยสารและกลุ่มที่ต้องเดินทางไปทำงานตามปกติ หรือมีความจำเป็นที่ต้องเดินทางในวันหยุด ซึ่งจากการคาดการณ์จะมีจำนวนผู้โดยสารเพิ่มมากขึ้น

 

สำหรับจำนวนเที่ยวเรือโดยสารที่กลับมาให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป มีดังนี้

เรือไฟฟ้า Smart Ferry Urban Line
– วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
พระนั่งเกล้า-สาทร (เช้า 10 เที่ยว)
สาทร-พระนั่งเกล้า (เย็น 10 เที่ยว)

– วันเสาร์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์
พระนั่งเกล้า-สาทร (เช้า 7 เที่ยว)
สาทร-พระนั่งเกล้า (เย็น 7 เที่ยว)

– วันอาทิตย์
พระนั่งเกล้า-สาทร (เช้า 4 เที่ยว)
สาทร-พระนั่งเกล้า (เย็น 4 เที่ยว)

เรือด่วนเจ้าพระยา ธงแดง (เรือปรับอากาศ)
– วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
นนทบุรี-สาทร ให้บริการ 2 เที่ยว เวลา 06.50 น. และ 07.10 น.
สาทร-นนทบุรี ให้บริการ 2 เที่ยว เวลา 16.30 น. และ 17.00 น.

ทั้งนี้ ได้เน้นย้ำให้กรมเจ้าท่ากวดขันผู้ประกอบการเรือโดยสารทุกประเภทต้องเข้มงวดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 ตามมาตรการกระทรวงสาธารณสุข เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง เช่น การคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย จัดจุดบริการเจลแอลกอฮอล์ การรณรงค์ให้ผู้โดยสารสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าตลอดการเดินทาง ทำความสะอาดเรือ ท่าเรือ และบริเวณจุดสัมผัสอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งให้กำหนดจุดที่นั่งและยืนโดยเว้นระยะห่าง ลดความแออัดของผู้โดยสาร