พบโฉมใหม่ก.พ.นี้! ท่าเรือท่าช้างเปิดให้บริการรองรับอุโมงค์ลอดถนนหน้าพระลาน

“อธิรัฐ” สั่งกรมเจ้าท่าเร่งเปิดใช้ท่าเรือท่าช้างโฉมใหม่ ใน ก.พ.นี้ รับอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานและถนนมหาราช ล่าสุดปรับปรุงเสร็จแล้วกำลังตรวจสอบความเรียบร้อย

วันนี้ (14 ก.พ. 2565) นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ได้ติดตามความคืบหน้างานพัฒนาท่าเทียบเรือโดยสารแม่น้ำเจ้าพระยาท่าเรือท่าช้าง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โดยมีนายสมพงษ์ จิรศิริเลิศ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า (จท.) และคณะร่วมลงพื้นที่ ซึ่งกรมเจ้าท่าได้ดำเนินการปรับปรุงเพื่อเพิ่มศักยภาพในการรองรับผู้โดยสารและเพิ่มความปลอดภัย เนื่องจากท่าเรือท่าช้างให้บริการทั้งท่าเรือโดยสาร ท่าเรือข้ามฟากและท่าเรือท่องเที่ยว มีผู้ใช้บริการเฉลี่ย 12,324 คน/วัน รองรับเที่ยวเรือ 394 เที่ยว/วัน ส่งผลให้ท่าเรือเดิมที่มีขนาดเล็กมีความแออัด ไม่ปลอดภัยต่อผู้ใช้บริการ

ทั้งนี้ กรมเจ้าท่าได้ดำเนินการ 1. ก่อสร้างอาคารพักคอย จำนวน 2 หลัง ด้วยสถาปัตยกรรมที่สอดคล้องกับทัศนียภาพเขตเมืองกรุงเก่า 2. เพิ่มขนาดพื้นที่ท่าเรือ 1,941 ตร.ม. 3. ติดตั้งโป๊ะขนาด 6×12 ม.จำนวน 4 โป๊ะ และ 5×10 ม.จำนวน 2 โป๊ะ เพื่อให้ท่าเรือมีพื้นที่รองรับผู้โดยสารได้เพียงพอ ขณะนี้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเหลือเพียงการตรวจสอบความเรียบร้อย

นายอธิรัฐกล่าวว่า ได้สั่งการให้กรมเจ้าท่าเร่งรัดการเปิดให้บริการภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 นี้ เพื่อรองรับผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้นจากการเปิดใช้อุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานและถนนมหาราช เขตพระนคร ทางเชื่อมจากท่าเรือท่าช้างไปยังพระบรมมหาราชวังบริเวณหน้าประตูสุนทรทิศา เป็นการอำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาทางเรือเพื่อเข้าชมพระบรมมหาราชวัง และปรับปรุงท่าเรือให้มีความสวยงาม เข้ากับสถานที่ท่องเที่ยวบริเวณโดยรอบ พร้อมทั้งให้จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยผู้เดินทางตลอดเวลา

อ้างอิง
https://m.mgronline.com/business