D มั่นใจปี 65 งานทันตกรรมฟื้นตัว เปิดประเทศดันรายได้เติบโต

ทพ.พรศักดิ์ ตันตาปกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เดนทัลคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ D กล่าวถึงผลการดำเนินงาน ของบริษัทงวดปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค.2564 บริษัทมีรายได้จากธุรกิจให้บริการด้านทันตกรรม จำนวน 301 ล้านบาท ลดลง 13.1 ล้านบาท หรือ 4% เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2563 ส่วนธุรกิจด้านการจำหน่ายวัสดุและอุปกรณ์ทางทันตกรรม มีรายได้ 228 ล้านบาท ลดลง 30.3 ล้านบาท หรือ 12% จากปีก่อน ส่งผลให้บริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิ 24 ล้านบาท

สำหรับสาเหตุหลักของผลประกอบการที่ขาดทุน เกิดจากรายการพิเศษในงบการเงินที่ได้ตั้งสำรองสินค้าเคลื่อนไหวช้าจำนวน 8 ล้านบาท ของบริษัทย่อยที่ดำเนินธุรกิจซื้อมาขายไป สินค้าทันตกรรม (บริษัท เดนทัล วิชั่น จำกัด) ถ้าไม่นับรวมรายการพิเศษดังกล่าว กลุ่มบริษัทมีผลขาดทุนสุทธิจากการดำเนินงานสำหรับปี 2564 จำนวน 16 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากผลกระทบการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่มีการประกาศล็อกดาวน์ ทำให้บริษัทต้องทำการปิดบางสาขาเป็นการชั่วคราว และจำนวนลูกค้าเข้ามาใช้บริการมีปริมาณลดลง

อย่างไรก็ตาม ผลการดำเนินงานในไตรมาส 4/64 เริ่มมีสัญญาณการฟื้นตัวที่ดีขึ้น หลังจากมีมาตรการคลายล็อกดาวน์จากภาครัฐ และประชาชนส่วนใหญ่ได้รับวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว ทำให้ลูกค้าคลายความกังวล และกลับมาเข้ามาใช้บริการทันตกรรม ส่งผลให้บริษัทมีผลการดำเนินงานเป็นกำไรสุทธิประมาณ 1 ล้านบาท ขณะเดียวกัน บริษัทได้มีการปรับกลยุทธ์ทางการตลาด โดยเพิ่มสัดส่วนกลุ่มลูกค้าในประเทศ รวมทั้งได้ดำเนินการปรับแผนลดต้นทุนค่าใช้จ่ายของกลุ่มบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ

“หลังจากที่มีการผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ ทางกลุ่มบริษัทได้เริ่มเปิดให้บริการตามปกติ ด้วยมาตรฐานความสะอาด ปลอดภัย เพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้มาใช้บริการและในไตรมาส 4/2564 ลูกค้าคนไทยมีจำนวน visit volume 12,000 ครั้ง มีรายได้ต่อไตรมาสประมาณ 63 ล้านบาท ซึ่งอยู่ในระดับเดียวกันกับช่วงก่อนเกิดโควิด-19” ทพ.พรศักดิ์ กล่าว

สำหรับในส่วนของการเปิดดำเนินการของโรงพยาบาลทันตกรรม กรุงเทพ อินเตอร์เนชั่นแนล (BIDH) ที่เน้นกลุ่มลูกค้าคนไทยที่มีรายได้สูง และผู้บริหารชาวต่างประเทศที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าที่มีกำลังซื้อสูง ได้สร้างรายได้เพิ่มให้กลุ่มบริษัทในปี 2564 เป็นจำนวน 54 ล้านบาท เติบโต 39%

ทพ.พรศักดิ์ กล่าวอีกว่า จากแผนการดำเนินงานของบริษัทในปี 2565 คาดว่าบริษัทจะมีรายได้เติบโตสูงขึ้นจากปี 2564 ซึ่งได้รับอานิสงส์จากความต้องการใช้บริการทันตกรรมในประเทศที่ฟื้นตัวอย่างมีนัยสำคัญ โดยลูกค้าได้กลับเข้ามารับการรักษาได้เหมือนภาวะปกติ รวมทั้งบริษัทได้เตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวของทางภาครัฐบาล บริษัทเชื่อมั่นว่าถ้านักท่องเที่ยวกลับมา บริษัทสามารถทำกำไรได้อย่างก้าวกระโดดซึ่งจะทำให้บริษัทมีฐานรายได้ที่มั่นคงแข็งแกร่ง และสามารถทำกำไรได้ต่อเนื่องยั่งยืนในระยะยาว

“D ได้ผ่านพ้นจุดต่ำสุดไปแล้วจากที่ได้รับผลกระทบจากการล็อกดาวน์ 2 ปีที่ผ่านมา แต่เราเห็นสัญญาณที่ดีขึ้นไตรมาส 4/64 จากการเข้ารับบริการของลูกค้าเริ่มดีขึ้น บริษัทเองได้ปรับกลยุทธ์ทางการตลาด หันมาจับกลุ่มลูกค้าในประเทศ เป็นกลุ่มลูกค้าระดับกลาง ระดับบนที่มีกำลังซื้อสูง จากเดิมกลุ่มลูกค้าหลักเป็นลูกค้าต่างชาติในช่วงผ่านมาถือว่ากระแสตอบรับดีเกินคาด” ทพ.พรศักดิ์ กล่าว

นอกจากนี้ บริษัทขอแจ้งผู้ถือหุ้นย้ำถึงการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (วอร์แรนต์) ชุดที่ 1 หรือ D-W1 โดยได้กำหนดอัตราการใช้สิทธิแปลงสภาพ สัดส่วน 1 หน่วยวอร์แรนต์ต่อ 1.20 หุ้นสามัญ ราคาใช้สิทธิ 3.3333 บาทต่อหุ้น ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนที่มีความประสงค์ใช้สิทธิแปลงสภาพ D-W1 สามารถโอนเงินและส่งเอกสารหลักฐานทั้งหมดภายในวันที่ 3 มี.ค.65

อ้างอิง
https://m.mgronline.com/stockmarket